Olyslagers Assurantiën
Ervaar onze toegevoegde waarde

Fietsverzekering

Privacy verklaring

Wanneer u onze internetsite bezoekt kunnen wij persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct als indirect. Wij zullen deze persoonsgegevens uitsluitend gebruiken in overeenstemming met de in dit privacy statement omschreven doeleinden en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen.

Doel gegevensverzameling

De gegevens gebruiken wij voor het aanbieden van offertes; ten behoeve van het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten; voor het uitvoeren van marketingactiviteiten; ten behoeve van het waarborgen van de veiligheid en integriteit van de financiële sector, voor statistische analyse en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Bij de verwerking van de persoonsgegevens gaan wij zorgvuldig te werk. Wij gebruiken alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die wij jegens jou zijn aangegaan, worden zonder jouw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.

Internetsites van derden

Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Wijzigingen privacy verklaring

De tekst van dit privacystatement kan worden aangepast wanneer nieuwe ontwikkelingen daarom vragen.

Ervaar onze toegevoegde waarde: Hoe....?

Wij zijn geopend van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 17:00

Woendag zijn wij gesloten

 
billionphotos 1064333 48x48
Helvoirtseweg 133
5263 EB Vught
 
 
billionphotos 1064334 48x48
073 6563024
 
billionphotos 765943 48x48