Olyslagers Assurantiën
Ervaar onze toegevoegde waarde

Bromfiets

Disclaimer

Olyslagers Assurantën, hierna te noemen , verleent u hierbij toegang tot olyslagersassurantien.nl ("de Website") en nodigt u uit de hier aangeboden diensten af te nemen.

Olyslagers Assurantën behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

Olyslagers Assurantën spant zich in om de inhoud van de Website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Olyslagers Assurantën.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Olyslagers Assurantën nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Olyslagers Assurantën en haar licentiegevers.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Olyslagers Assurantën, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is. 

 

Ervaar onze toegevoegde waarde: Hoe....?

Wij zijn geopend van maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 9:00 - 17:00

Woendag zijn wij gesloten

 
billionphotos 1064333 48x48
Helvoirtseweg 133
5263 EB Vught
 
 
billionphotos 1064334 48x48
073 6563024
 
billionphotos 765943 48x48